Informacja dotycząca zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego

Informacja dotycząca zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego

w  Szkole Podstawowej w Piasku na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piasku zwraca się z prośbą do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do  składania dokumentów zgodnie z Zarządzenie Nr WG.0050.11.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2024 r. w terminie od 05.02.2024r. do 29.02.2024r. Zgłoszeń  proszę dokonywać na drukach zamieszczonym na stronie internetowej szkoły (w zakładce „DLA KANDYDATÓW- rekrutacja 2024/2025), wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 800 – 1400 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu).

Bardzo prosimy o składanie kompletnych dokumentów.

 

Dyrektor

Małgorzata Matyas