Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Matyas – nauczyciel języka polskiego
Nauczyciele:
1. mgr Matyas Małgorzata dyrektor szkoły     nauczyciel języka polskiego
 2. mgr  Borowicz Katarzyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca kl. II
 3. mgr Budzowska Beata nauczyciel języka niemieckiego
 4. mgr Czerniak-Hak Dorota wychowanie przedszkolne wychowawca kl. 0
5. mgr Dors Grzegorz nauczyciel wychowania fizycznego
6. mgr Dwojak Beata nauczyciel historii, wdż wychowawca kl. V
7. mgr Fik Renata nauczyciel techniki
8. mgr Gaudzińska Zdzisława nauczyciel matematyki
9. mgr Kania Stefania nauczyciel terapii pedagogicznej, logopeda
10. mgr Kasprzyk Marta nauczyciel plastyki
11. mgr Knapik Elżbieta nauczyciel języka polskiego wychowawca kl. VII
12. mgr Lubczańska Inga nauczyciel geografii, wos wychowawca kl. VIII
13. mgr Małyska Monika nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca kl. III
14. mgr inż. Marszałek Ryszard nauczyciel informatyki
15. mgr Marszałek Teresa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca kl. I
16. mgr Motyl Magdalena nauczyciel języka angielskiego
17. mgr Oberzig Ewa nauczyciel biologii
18. mgr Olczak Monika doradztwo zawodowe
19. mgr Sikora Beata nauczyciel religii,  bibliotekarz
20. mgr Sobucka Katarzyna nauczyciel chemii, fizyki wychowawca kl. IV
21. mgr Tomzik Radosław nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
22. mgr Tyras Karolina nauczyciel muzyki
23. mgr Hiller Małgorzata pedagog szkolny
Pracownicy obsługi:
Lp. Nazwisko i  imię
1. Nocuń Joanna sekretarz
3. Duchowicz Edyta woźna
2. Krawczyk Ewa woźna
4. Sowiński Mirosław konserwator