Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Matyas – nauczyciel języka polskiego
Nauczyciele:
 1. mgr Matyas Małgorzata dyrektor szkoły     nauczyciel języka polskiego
 2. mgr  Borowicz Katarzyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca kl. III
 3. mgr Budzowska Beata nauczyciel języka niemieckiego
 4. mgr Dors Grzegorz nauczyciel wychowania fizycznego
5. mgr Dwojak Beata nauczyciel historii
6. mgr Fik Renata nauczyciel techniki
7. mgr Gaudzińska Zdzisława nauczyciel matematyki
8. mgr Kania Stefania nauczyciel terapii pedagogicznej
9. mgr Kasprzyk Marta nauczyciel plastyki
10. mgr Knapik Elżbieta nauczyciel języka polskiego wychowawca kl. V
11. mgr Lubczańska Inga nauczyciel geografii, wos wychowawca kl. VIII
12. mgr Małyska Monika nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca kl. I
13. mgr inż. Marszałek Ryszard nauczyciel informatyki
14. mgr Marszałek Teresa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca kl. II
15. mgr Morawiec Joanna nauczyciel języka angielskiego
16. mgr Motyl Magdalena nauczyciel języka angielskiego
17. mgr Oberzig Ewa nauczyciel biologii
18. mgr Olczak Monika pedagog szkolny wychowawca kl. VI
19. mgr Sikora Beata nauczyciel religii, wdż,   bibliotekarz
20. mgr Sobucka Katarzyna nauczyciel chemii, fizyki wychowawca kl. VII
21. mgr Tomzik Radosław nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
22. mgr Tyras Karolina nauczyciel muzyki
Pracownicy obsługi:
1. Duchowicz Edyta
2. Krawczyk Ewa
3. Mizgała Elżbieta
4. Mizgała Waldek
5. Nocuń Joanna
Rozmiar czcionki
Kontrast