Terminy posiedzeń Rad Pedagogicznych

14 września 2022 r. 

9 listopada 2022 r.

11 stycznia 2023 r.

15 marca 2023 r.

17 maja 2023 r.

14 czerwca 2023 r.

.