Terminy posiedzeń Rad Pedagogicznych

14 września 2021r.

16 listopada 2021r.

11 stycznia 2022r.

15 marca 2022r.

17 maja 2022r.

15 czerwca 2022r.