Terminy posiedzeń Rad Pedagogicznych

12 września 2019 r.

4 listopada 2019 r.

10 stycznia 2020 r.

16 marca 2020 r.

18 maja 2020 r.

17 czerwca 2020 r.

30 czerwca 2020 r.