Biblioteka

mgr Beata Sikora – bibliotekarz
Godziny pracy biblioteki szkolnej  
Poniedziałek

8.50-10.00

 

Czwartek

9.55-10.55

12.45-13.45

 

Wtorek

8.45-10.45

 

Piątek

11.45-13.45

 

Środa

9.00-10.55

11.55-12.50

 

 
 Główne cele pracy biblioteki to:
  1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na dalszych etapach edukacji.
  2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji metodycznych.
  3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
  4. Rozwijanie kreatywności uczniów.
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin korzystania z darmowych podręczników.