Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia –  31 grudnia 2020 r.

 

Ferie zimowe 1 lutego – 14 lutego 2020r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty 25 maja – 27 maja 2020 r.

 

Dni dodatkowo wolne od nauki 4 i 5 stycznia 2021 r.

25,26,27 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast