Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.

 

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.

 

3. Ferie zimowe  29 stycznia – 11 lutego   2024 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca  – 2 kwietnia 2024 r.

 

5. Dni dodatkowo wolne od nauki  2,3  listopada  2023r.

   2 maja 2024r.

   31 maja 2024 r.

5. Egzamin ósmoklasisty 14 maja 2024 r.  – język polski

15 maja2024r.  – matematyka

16maja 2024r.  – język obcy

12. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024 r.

 

13. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.