Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022
5. Dni dodatkowo wolne od nauki  12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.

17 czerwca 2022r.

5. Egzamin ósmoklasisty 24 maja 2022 r.  – język polski

25 maja2022r.  – matematyka

26 maja2022r.  – język obcy

12. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r.
13. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.