Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.

 

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

 

3. Ferie zimowe 16 – 29 stycznia  2023 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023

 

5. Dni dodatkowo wolne od nauki  31 października  2022r.

   2 maja 2023r.

   9 czerwca 2023 r.

5. Egzamin ósmoklasisty 23 maja 2023 r.  – język polski

24 maja2023r.  – matematyka

25 maja2023r.  – język obcy

12. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 23 czerwca 2023 r.

 

13. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.