Skład Rady Rodziców

W roku szkolnym 2021/2022
Przewodnicząca   p. Agnieszka Białas
p. Anna Kozik
p. Karina Kłosowicz
p. Karolina Deptuła
p. Anna Gryl
p. Ewa Maligłówka
p. Marta Mizgała
p. Jadwiga Błaszkiewicz
p. Edyta Nowakowska