Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca   p. Ilona Grzesiak
                                p. Halina Stępień
                               p.Marta Mizgała