Plan lekcji

Od dnia 15  stycznia    2024r.

Poniedziałek
0 I II III IV V VI VII
1 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz ed.wcz matem j.polski j.ang chemia
2 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz ed.wcz. j.polski j. angielski matem fizyka
3 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz ed.wcz. j.ang matem historia j.polski
4 wych. przedszk. ed.wcz ed.wcz. j.ang zaj. z wych zaj. z wych zaj. z wych zaj.z wych
5 wych. przedszk. j.ang d-w religia w-f historia biologia geografia
6 religia zaj.kreat w-f biologia
7 k-k d-w j.p w-f
8 wdż
Wtorek
  0 I II III IV V VI VII
1 wych. przedszk. ed.wcz. j.ang ed. wcz j.polski j.polski religia matem
2 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.ang matem j.polski religia
3 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz. ed. wcz matem religia j.polski biologia
4 wych. przedszk. religia ed.wcz ed.wcz przyroda biologia matem j.polski
5 wych. przedszk. zaj. kreat zaj. kreat zaj. kreat religia w-f zaj. d-w m j.ang
6 religia       k-k     d-w mat
7               j.niem
8               k-k
Środa
  0 I II III IV V VI VII
1 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. informatyka matem muzyka j.ang
2 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz ed.wcz. j.polski muzyka inform matem
3 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. muzyka j.ang j.polski  inform
4 wych. przedszk. ed.wcz. j.ang ed.wcz d-w j.p inf geografia muzyka
5 wych. przedszk.   religia k-k k-k historia j.polski w-f fizyka
6 wych. przedszk.       w-f religia historia chemia
7           w-f k-k historia
8           d-w j.p religia w-f
Czwartek
  0 I II III IV V VI VII
1 wych. przedszk. ed.wcz religia ed.wcz matem j.polski plastyka j.polski
2 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. religia j.polski technika j.polski
3 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. przyroda technika j.polski matem
4 wych. przedszk. j.ang ed.wcz ed.wcz. j.polski plastyka matem w-f
5 wych. przedszk.   ed. wcz d-w plastyka w-f j.ang d-w j.p
6 wych. przedszk.       technika   w-f j.ang
7         w-f     plastyka
8               k-k
Piątek
  0 I II III IV V VI VII
1 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski j.ang wdż j.niem
2 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.ang matem j.polski historia
3 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz ed.wcz. matem geografia j.angielski j.polski
4 wych. przedszk. ed.wcz. ed.wcz religia w-f historia matem geografia
5 wych. przedszk. d-w religia j.ang zaj. kreat k-k w-f matem
6 wych. przedszk.       d-w mat w-f zaj. kreat religia
7           d-w mat   w-f