Plan lekcji

TYGODNIOWY  PLAN  ZAJĘĆ   dla uczniów  ważny od dnia 1 lutego 2021r.
Poniedziałek
0 I II III IV VI VII VIII
1 religia/ j.ang ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. informatyka technika j.polski j.polski
2 wych. przedsz ed.wcz. j.angielski ed.wcz. technika j.polski informatyka edb
3 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski j.ang/św religia historia
4 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. religia historia św/j.ang fizyka matematyka
5 wych. przedsz religia j.angielski wdż w-f matematyka fizyka
6 z-matematyka historia chemia wf
7 w-f zaj. z  wych
Wtorek
0 I II III IV VI VII VIII
1 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. w-f matematyka j.polski religia
2 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski religia w-f matematyka
3 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.angielski j.polski matematyka w-f
4 wych. przedsz j.angielski ed.wcz. ed.wcz. matematyka w-f historia j.polski
5 wych. przedsz j.angielski ed.wcz. zaj. z  wych z zaj. z wych j.niemiecki
6 z- j.polski z j.niemiecki wos
7 biologia historia
8 z- j.p
Środa
0 I II III IV VI VII VIII
1 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. przyroda j.ang/inf j.polski chemia
2 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. matematyka inf/j.ang fizyka j.polski
3 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski matematyka j.angielski informatyka
4 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. religia muzyka j.polski geografia j.angielski
5 wych. przedsz ed.wcz religia j.angielski w-f muzyka matematyka geografia
6 w-f muzyka wos
7 w-f religia
8 religia wf
Czwartek
0 I II III IV VI VII VIII
1 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. religia w-f j.polski matematyka
2 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. matematyka religia w-f j.niemiecki
3 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. w-f matematyka j.niemiecki j.angielski
4 religia ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.angielski j.polski matematyka biologia
5 wych. przedsz religia z j.polski historia j.angielski w-f
6 j.ang/św historia j.polski
7 św/j.ang doradztwo zaw. wdż
8
Piątek
  0 I II III IV VI VII VIII
1 wych. przedsz j.angielski ed.wcz. ed.wcz. przyroda geografia j.polski z-mat
2 j.angielski ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. plastyka matematyka goografia fizyka
3 wych. przedsz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.angielski plastyka chemia matematyka
4 wych. przedsz ed.wcz. plasyka/ wf w-f matematyka j.polski j.angielski chemia
5 wych. przedsz   religia plastyka j.polski biologia w-f j.angielski
6         plastyka/ w-f plastyka/ w-f biologia j.polski
7         religia zaj. z wych plastyka w-f
Rozmiar czcionki
Kontrast