Plan lekcji

Poniedziałek
0 I II III IV V VI VIII
1 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. j.ang j.polski religia wdż matem
2 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. religia j.polski matematyka wos
3 wych. prz ed.wcz. j.angielski ed.wcz. matematyka historia geografia j.polski
4 wych. prz j.ang ed.wcz ed.wcz w-f matematyka j.polski geografia
5 wych. prz zaj. d-w zaj. d-w zaj. d-w j.angielski w-f j.polski historia
6 wych. prz k-k religia
7 w-f
8 edb
Wtorek
0 I II III IV V VI VIII
1 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. j.ang j.polski religia wdż matem
2 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. religia j.polski matematyka wos
3 wych. prz ed.wcz. j.angielski ed.wcz. matematyka historia geografia j.polski
4 wych. prz j.ang ed.wcz ed.wcz w-f matematyka j.polski geografia
5 wych. prz zaj. d-w zaj. d-w zaj. d-w j.angielski w-f j.polski historia
6 wych. prz k-k religia
7 w-f
8 edb
Środa
0 I II III IV V VI VIII
1 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski matematyka informatyka j.polski
2 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. informatyka j.polski j.angielski matematyka
3 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. historia j.angielski j.polski d informatyka
4 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. matematyka D historia inf/j.ang
5 wych. prz  k-k k-k k-k w-f geografia matematyka j.ang/inf
6 religia zaj. d-w j.p informatyka w-f chemia
7 d – w m k-k w-f
8 wdż k-k zaj. d-w m
Czwartek
0 I II III IV V VI VIII
1 wych. prz ed.wcz ed.wcz. religia j.polski plastyka matematyka historia
2 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. D technika historia matematyka
3 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. zaj. z wych zaj. z wych zaj. z wych zaj. z wych
4 wych. prz j.angielski religia ed.wcz. przyroda historia plastyka fizyka
5 wych. prz religia j.angielski w-f j.polski technika dor. zaw
6 religia plastyka d-w j.polski w-f j.ang/j.niem
7 technika w-f religia j.niem/j.ang
8 d.informatyka w-f
Piątek
0 I II III IV V VI VIII
1 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski j.angielski religia j.polski
2 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. w-f religia j.angielski j.polski
3 wych. prz ed.wcz. religia religia j.angielski matematyka j.polski w-f
4 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. matematyka j.polski w-f religia
5 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. religia w-f zaj d-w j.p wos
6 wych. prz biologia d-w j.p/k-k
7 d-w j.p/k-k