Plan lekcji

Poniedziałek
  0 I II III IV V VI VIII
1 wych. prz ed.wcz. ed.wcz j.angielski j.polski religia historia matem
2 wych. prz/j.ang ed.wcz. ed.wcz ed.wcz. religia j.polski matematyka wos
3 wych. prz ed.wcz. j.ang ed.wcz. matematyka historia geografia j.polski
4 wych. prz j.ang ed.wcz. ed.wcz historia matematyka j.polski geografia
5 wych. prz dydaktyczno-wyrównawcze  j.polski j.angielski   wf j.polski historia
6 wych. prz       w-f k-k   religia
7               w-f
8               edb
Wtorek
1 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. religia j.polski muzyka j. angielski matematyka
2 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. muzyka matematyka j.polski j.ang/j.niem
3 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. przyroda j.polski matematyka j.niem/j.ang
4 wych. prz religia ed.wcz j.ang matematyka biologia muzyka j.polski
5 wych. prz ed.wcz. religia ed.wcz d-w mat j.angielski w-f fizyka
6 wych. prz       k-k w-f religia chemia
7               biologia
8                
Środa
1 wych. prz j.ang ed.wcz. ed.wcz. j.polski matematyka informatyka j.polski
2 wych. prz/j.ang ed.wcz. ed.wcz ed.wcz. informatyka j.polski w-f matematyka
3 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. matematyka j.angielski j.polski w-f
4 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz w-f D historia inf/j.ang
5 wych. prz   korekcyjno-komensacyjne I-III wdż geografia matematyka j.ang/inf
6 religia       j.ang informatyka d-w mat/k-k chemia
7         d-w j. pol d-w m k-k d  inform
8               d-w m
Czwartek
1 wych. prz ed.wcz ed.wcz. religia j.polski plastyka matem historia
2 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. D technika j.angielski matematyka
3 wych. prz/j.ang ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. zaj. z wych zaj. z wych zaj. z wych zaj. z wych
4 wych. prz ed.wcz. religia ed.wcz. przyroda historia plastyka fizyka
5 wych. prz religia j.ang ed.wcz w-f j.polski technika wdż
6 religia       plastyka d-w j.polski w-f j.ang/j.niem
7         technika w-f religia j.niem/j.ang
8             d.inform w-f
Piątek
1 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.polski j.angielski religia j.polski
2 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. w-f religia j.ang j.polski
3 wych. prz ed.wcz. ed.wcz. ed.wcz. j.ang matematyka j.polski w-f
4 wych. prz ed.wcz. ed.wcz ed.wcz mat j.polski w-f religia
5 wych. prz   dydaktyczno-wyrównawcze  matematyka religia w-f biologia d-w j.p/k-k
6 wych. prz         d-w mat d-w j.p wos