Dyrekcja

mgr Małgorzata Matyas – dyrektor,            
 nauczyciel języka polskiego