Informacja dotycząca zapisów dzieci do klasy I

Informacja dotycząca zapisów dzieci do klasy I

 Szkoły Podstawowej w Piasku

na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piasku zwraca się z prośbą do rodziców dzieci siedmioletnich zamieszkałych w obwodzie szkoły o złożenie zgłoszeń dzieci do klasy I na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.11.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2024 r. w terminie od 05.02.2024 r. do 29.02.2024r. Zgłoszenia proszę dokonać na drukach zamieszczonym na stronie internetowej szkoły (w zakładce „DLA KANDYDATÓW-rekrutacja 2024/2025), wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 800– 1400 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu). Prosimy o informację w przypadku, gdy dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Piasku będą realizowały obowiązek szkolny w innej szkole.

Bardzo prosimy o składanie kompletnych dokumentów.

 

Dyrektor

Małgorzata Matyas