Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni

W poniedziałek 30 października 2023 r. w naszej szkole, w obecności zaproszonych gości, została uroczyście otwarta Zielona Pracownia – Młodzi Odkrywcy. Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach, nasza sala zostaławyremontowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz liczne pomoce dydaktyczne, m. in. mikroskopy oraz zestawy doświadczalne do badania wody, gleby i powietrza.

Podczas otwarcia Młodzi Odkrywcy z klasy szóstej z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych przeprowadzili ciekawe eksperymenty badawcze dotyczące jakości wody. Woda do badań została pobrana z różnych miejsc na terenie naszej gminy. Uczniowie samodzielnie przygotowywali preparaty biologiczne a następnie prowadzili obserwacje mikroskopowe. Możliwości mikroskopów optycznych mieli okazję sprawdzić wszyscy przybyli goście. Cieszymy się, że w naszej szkole powstała tak nowocześnie wyposażona ekopracownia, co z pewnością pozwoli uczniom rozwijać ich zainteresowania i pasje.

Młodzi odkrywcy będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ekologii poprzez kreatywne uczenie się, prowadzenie badań i eksperymentów. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości.

Zobacz