Spotkanie z 997 i 998

12 czerwca wizytę w naszej szkole złożyli strażacy. Spotkanie z uczniami przeprowadził wraz z zespołem starszy kapitan
Paweł Melka z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Częstochowie.
19 czerwca prelekcję przeprowadzili starszy aspirant sztabowy Andrzej Foltyn i aspirant sztabowy Mirosław Popiół z Komisariatu
Policji w Olsztynie. Przedstawiciele obydwu służb swoje wystąpienia poświęcili na zagadnienia związane z bezpieczeństwem
dzieci i młodzieży w czasie wakacyjnego wypoczynku. Padło też wiele cennych rad jak należy postępować w sytuacjach
zagrażających zdrowiu i życiu.

Zobacz