BohaterON w naszej szkole…

Uczniowie naszej szkoły kolejny już raz wzięli  aktywny udział  w akcji BohaterON  w Twojej szkole.   Jest to ogólnopolska kampania  o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
Projekt cieszył się w zainteresowaniem uczniów, którzy najpierw wzięli  udział w zajęciach edukacyjnych opracowanych na podstawie scenariuszy  przygotowanych przez organizatorów, zapoznali się z filmami edukacyjnymi dotyczącymi Powstania Warszawskiego ,  a potem w dowolnej formie przedstawili ich treść.

W czasie zajęć w  kl. IV, V, VI  został zrealizowany scenariusz  do filmu: ,, Iskra nadziei”. Uczniowie z ciekawością obejrzeli film, następnie pod kierunkiem nauczyciela  przeprowadzono  pogadankę  na temat roli dzieci w czasie Powstania Warszawskiego i funkcji, jaką wtedy pełnili a także niebezpieczeństw, jakie im  zagrażały.  Kolejnym zadaniem uczniów było wykonanie lapbooków, za pomocą których autorzy mieli szczegółowo przedstawić  treść  filmu ,, Iskra nadziei”.  Ostatnim zadaniem była prezentacja skarbów ukrytych w pudełku oraz argumentacja  ich wykorzystania.

W klasie VII zrealizowano scenariusz  oparty na filmie ,, Uparte serce tego miasta”. Następnie uczniowie  tworzyli infografiki, sketchnotki   na podstawie  obejrzanego filmu. Na koniec prezentowali swoją pracę. Podczas zajęć  przeprowadzona została  również dyskusja na temat roli Powstania Warszawskiego i losów powstańców.

Akcja wpisała się w patriotyczne działania podejmowane cyklicznie w naszej szkole. Była lekcją współczesnego patriotyzmu, przykładem edukacji historycznej, która bazując na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej młodych Polaków, oraz pozwala budować ich wrażliwość społeczną. W naszej szkole chcemy tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii Polski i jej bohaterach. Pokazaliśmy, że jesteśmy dumni z Powstańców !

Zobacz