Biblioteka w terenie

W środę 8 czerwca 2022 r. uczniowie klasy 8 wraz z opiekunami p. Beatą Sikorą i p. Magdaleną Motyl wybrali się na wycieczkę  do Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i do Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego  w Złotym Potoku. W czasie zajęć prowadzonych w bibliotece usłyszeli o  rodzajach katalogów,  sposobie  nawiązania  indywidualnego kontaktu z biblioteką w celu  wypożyczania tam książek.  Natomiast w Muzeum Regionalnym w Złoty Potoku zapoznali się z historią regionu, życiem  i twórczością Zygmunta Krasińskiego. Podsumowując wycieczkę, warto wrócić tutaj jeszcze raz  aby znowu znaleźć się w tym cudownym miejscu nad stawem Irydion z twórczością w ręku naszego rodzimego poety.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Justynie Siemion za ciekawą lekcję biblioteczną i za oprowadzenie nas po naszym Regionalnym Muzeum.