Szanowni Rodzice

W związku ze zmianami dotyczącymi sposobu zakupu biletów miesięcznych dla uczniów

dowożonych do szkoły, proszę o wypełnienie zamieszczonego wniosku i dostarczenie

do szkoły do dnia 26.08.2022r. do godziny 1400. Wniosek można również pobrać w sekretariacie szkoły i wypełnić go na miejscu.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Małgorzata Matyas

Pobierz:

Wniosek zwrot kosztów przejazdu dziecka z domu do szkoły