Informacja dotycząca zapisów dzieci do klasy I i do oddziału przedszkolnego

Informacja dotycząca zapisów dzieci do klasy I

na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piasku  zwraca się z prośbą do rodziców dzieci siedmioletnich zamieszkałych w obwodzie szkoły o złożenie zgłoszeń dzieci do klasy I

na rok szkolny 2021/2022 w terminie  od 01.02.2021r. do 12.03.2021r.
Zgłoszenia proszę dokonać na drukach zamieszczonym na stronie internetowej szkoły,

wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 800 – 1400 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu).

 

Prosimy o informację w przypadku, gdy dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Piasku  będą realizowały obowiązek szkolny w innej szkole.

 

 

Informacja dotycząca zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Piasku  na rok szkolny 2021/2022

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do terminowego składania dokumentów.
Zgłoszenia proszę dokonać na drukach zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 800 – 1400 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu).

Rozmiar czcionki
Kontrast